Få inspiration til din spirituelle og personlige udvikling ♡ Ingen spam, kun kærlighed

Beam me up Scotty!

Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Rebekkah Ramona.

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Rebekkah Ramona – Creative Unicorns Association, Ceylonvej 20, 2300 København S. CVR 26967074.


Betalingsbetingelser
vedrørende undervisning, forløb, rådgivning og andre ydelser
Tilmelding til forløb og køb af produkter er bindende, og penge gives ikke retur.
Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling, og betalte rater refunderes ikke.

Forløb, produkter og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet og aftalt ved hver produkt eller service.
Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session eller forløb gives penge ikke retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældnede produkt inden du bekræfter aftale og køb.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer på foranledning af Rebekkah Ramona, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.
Aflyses et tidspunkt eller en dato for et arrangement eller undervisning af Rebekkah Ramona, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive helt aflyst på foranledning af Rebekkah Ramona, får køber det fulde indbetalte beløb retur.


Rettigheder

Rebekkah Ramona har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i undervisning og rådgivning.
Ved køb af Rebekkah Ramona’s produkter opnår du brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Brugsretten er personlig.
Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.


Fortrydelsesret

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services gældende: 1:1 forløb, online forløb samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.


Ændring af forretningsbetingelser
Rebekkah Ramona har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Rebekkah Ramona forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.